Графік роботи шкільної ПМПК

 

№ п/п Дата проведення засідання Час проведення засідань Примітка
1. 01.09. – 04.09.

2014

 

 

 

 

 

13.00 – 15.00

 

 

За умови виникнення потреби проводяться додаткові засідання шкільної ПМПК

2. 01.10.2014
3. 15.10.2014
4. 29.10.2014
5. 12.11.2014
6. 26.11.2014
7. 10.12.2014
8. 24.12.2014
9. 14.01.2015
10. 11.02.2015
11. 25.02.2015
12. 18.03.2015
13. 08.04.2015
14. 22.04.2015

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відмітка про виконання Примітка
1 Провести нараду-семінар для членів шкільної ПМПК.

Підсумки роботи за минулий навчальний рік (статистична інформація, аналіз роботи). Завдання на наступний навчальний рік.

Вересень    
2 Обстежити учнів школи та визначити дітей, які потребують навчання за індивідуальною програмою. Вересень    
3 Оновлювати банк даних дітей, які навчаються в школі. Протягом року    
4 Проаналізувати результати медичного огляду дітей. Жовтень    
5 Вивчення питання реальних перспектив працевлаштування учнів випускного класу та шляхів їх реалізації. Травень    

 

ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відмітка про виконання Примітка
1 Здійснювати психолого-медико-педагогічне обстеження дітей з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, визначення умов реабілітації, корекційного навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.  

Протягом року

   
2 Визначати рівень пізнавальних можливостей учнів 1 класу з метою визначення оптимальних умов навчання. Вересень    
3 Провести діагностичне обстеження учнів з вадами мовлення. Виявити учнів-логопатів, -окалькуліків, -дисграфіків. Вересень    
4 Провести моніторинг результативності навчання учнів 1-4 класів із проблемами в навчанні. Протягом року    
5 Вивчення учнів 1-5 класу з метою визначення профілю трудового навчання. Протягом року    
6 Вивчати особливості психофізичного розвитку новоприбулих учнів. Протягом року    
7 Перегляд контингенту учнів 1-4 класів з метою визначення відповідності їх навчання у даному класі та переводу до наступного класу.  

Березень-квітень

   
8 Перегляд контингенту учнів 1-4 класів з метою визначення відповідності їх навчання у даному класі та переводу до наступного класу.  

Березень-квітень

   
9 Проведення засідання з представниками обласної психолого-медико-педагогічної консультації. Перегляд контингенту учнівського складу школи з метою визначення відповідності навчання учнів у тому чи іншому класі школи.  

 

Квітень

 

   

 

КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відмітка про виконання Примітка
1 Надання консультативної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), педагогам з питань виховання, навчання, корекції і лікування дітей з особливими потребами. Протягом року    
2 Надавати консультативно-методичну допомогу батькам з питань навчання, виховання дітей з девіантною поведінкою. Протягом року    
3 Провести консультації педагогам з питань навчання та виховання дітей, які потребують логопедичної допомоги. Вересень    
4 Провести консультації батькам з питань навчання дітей, які потребують логопедичної допомоги. Вересень    
5 Провести консультації педагогам з питань навчання та виховання дітей, які потребують психологічної допомоги. Вересень – жовтень    
6 Провести консультації батькам з питань навчання дітей, які потребують психологічної допомоги. Вересень – жовтень    
7 Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей. Протягом року    
8 Для надання допомоги педагогам в роботі з дітьми, які мають психофізичні вади, відвідувати уроки, виступати на педрадах, батьківських зборах. Протягом року    
9 Допомагати педагогам школи щодо організації та проведення соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які виховують особливу дитину. Протягом року    

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА І МЕДИЧНА ПРОСВІТА

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відмітка про виконання Примітка
1 Участь членів шкільної ПМПК у роботі шкільних методоб’єднань, психолого-педагогічного семінару, педагогічної ради з метою розгляду питань про створення оптимальних умов навчання, виховання, корекції та реабілітації дітей з особливими потребами. Протягом року    
2 Для забезпечення фахового удосконалення та методичної майстерності вчителів провести семінари-практикуми. Протягом року    

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відмітка про виконання Примітка
1 Проведення обласного семінару на тему: «Емоційно-комунікативний розвиток дітей, які перебувають у спеціальних інтернатних закладах». Грудень

2014 року

   
2 Поповнювати базу шкільної ПМПК законодавчими та нормативними документами з питань захисту прав дитини та організації корекційної роботи з дітьми, які мають вади розумового та психофізичного розвитку. Протягом року    
3 Продовжити поповнювати фонд шкільної ПМПК наочністю та дидактичними матеріалами. Протягом року    
4 Підготувати діагностичні методики для медичного обстеження в шкільній ПМПК кожної вікової групи та дітей з межовими станами. Протягом року    
5 Підготувати діагностичні методики для логопедичного обстеження в шкільній ПМПК кожної вікової групи та дітей з межовими станами. Протягом року    

 

Comments are closed

  • Не знайдено схожих записів...