Методоб’єднання вчителів трудового навчання

Особливо високою є результативність роботи методичного об’єднання учителів трудового навчання, які готують учнів до обласної олімпіади серед спеціальних шкіл-інтернатів, де показують високий рівень професійної підготовки та займають перші і призові місця. Методоб’єднання вчителів трудового навчання в Золотоніській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат працює над проблемою: «Індивідуальний та диференційований підхід на уроках трудового навчання».

Урахування здібностей кожного школяра – головна умова індивідуалізації трудового навчання, від якої значною мірою залежить розвиток та корекція учня. На уроках трудового навчання вчитель не тільки вчить, а й розвиває пізнавальні інтереси учнів, враховуючи їхні індивідуальні здібності. Тому методоб’єднання вчителів трудового навчання ставить такі завдання:

 1. Удосконалити існуючі та розробити нові шляхи і засоби індивідуальної та диференційованої роботи з учнями на уроках трудового навчання.

 2. Створити сприятливі умови для інтеграції дитини з особливими потребами в суспільстві.

 3. Створити творчий характер науково-методичної роботи, максимально активізувати роботу всіх членів методоб’єднання.

 4. Вивчення вчителями чинних вдосконалених навчальних планів і програм, підручників і посібників, що поглиблюють зміст методичної роботи.

 5. Проводити позакласну роботу, предметні тижні, семінари, виставки робіт учнів з трудового навчання.

 6. Змістовне та організоване забезпечення корекційної спрямованості трудового навчання.

 7. Методичну роботу проводити в тісному контакті з вчителями- предметниками, вихователями, практичним психологом.

 8. Удосконалювати форми і методи навчання.

 9. Створювати в учнів позитивне ставлення до трудової діяльності.

 10. Проводити заходи з вивчення і підвищення рівня знань, умінь, навичок учнів.

 11. Розвивати творчі здібності педагогічних працівників, підвищувати рівень професійної компетентності, удосконалювати рівень самоосвіти.

 12. Розробляти, апробовувати та впроваджувати новітні освітні технології і системи перспективного педагогічного досвіду, поліпшувати на цій основі організацію науково-методичної роботи в школі.

Кожен вчитель індивідуально підходить до вирішення даної проблеми і працює над своїм проблемним питанням, яке є складовою загальної проблеми школи.

Основними формами проведення методичної роботи є: конференції, лекції, доповіді, інформації, повідомлення, практичні заняття, семінари-практикуми, диспути, бесіди, відкриті уроки, захист моделі сучасного уроку тощо. У своїй роботі вчителі трудового навчання впроваджують інноваційні технології, поєднують групові та індивідуальні форми роботи.

Всі члени методоб’єднання проводять відкриті уроки. На яких широко використовують ТЗН, оргтехніку, наочні посібники, надається учням дозована індивідуальна допомога, використовуються наочні засоби для виконання практичної діяльності та її вербалізація, поєднується навчальна діяльність з ігровою. Вчителі застосовують засоби індивідуального та диференційованого підходу до учнів. Підбирають найбільш раціональні методи, прийоми і засоби навчання, дотримані дидактичні принципи.

На уроках значну увагу приділяють інтерактивним методам навчання, що здійснюються із застосуванням навчальних комп’ютерних програм, які реалізують дієвіший підхід до навчання. Широко використовують педагогічні програмні засоби навчання, які містять ілюстрації, відеоматеріали, аудіо-супровід, мультимедійні засоби, програми для побудови креслення швейних виробів. Вчителі активно впроваджують інтерактивні технології: «Метод відкритого мікрофона», «Робота в парах», «Робота в малих групах», «Спільний проект». Мультимедійні засоби подання навчального матеріалу на уроках трудового навчання дають змогу здійснити справжній технологічний прорив в організації і практичній реалізації навчального процесу.

Розробелені тести для учнів 10 класу з трудового навчання (швейна справа), 8-9 класів з трудового навчання (столярна справа), які використовуються для проведення шкільних та обласних олімпіад.

Членами методоб’єднання розроблені інструкційні картки, картки –завдання, картки – опитування зі слідуючих тематичних напрямків: «Пряма спідниця», «Спідниця з клинів», «Сукня», «Халат», «Брюки», «Постільна білизна», «Загальні вузли легкого одягу», «Нічна сорочка», «Фартух», «Машинні шви», «Ручні шви», «Вишивка гладдю та хрестом», «Електрична швейна машинка».

Учні нашої школи є постійними учасниками та переможцями обласних олімпіад з трудового навчання.

Протягом навчального року проводяться виставки:

«Передового педагогічного досвіду»

«Дари осені»

До дня перемоги»

«Шевченківський тиждень»

«До дня визволення Золотоноші»

Члени методоб’єднання є учасниками обласної виставки передових педагогічних технологій «Освіта Черкащини», на яких нагороджувалися дипломами та сертифікатами. Методичні посібники використовуються вчителями та вихователями при підготовці до уроків та в позакласній роботі.

Ці форми методичної роботи передбачають пропаганду передового педагогічного досвіду і ставлять за мету впровадження нових педагогічних знахідок.

Кожного року педагоги методоб’єднання проводять тижні трудового навчання. На яких демонструють майстер-класи: «Вироби з бісеру», «Випалювання», «Виготовлення виробів на токарному верстаті», «Вишивка хрестом», «Квілінг». Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці.

Велика увага членами методоб’єднання приділяється трудовому, профорієнтаційному вихованню учнів. Створені стенди, на яких подаються відомості про професії, про основи виробництва регіону, про вимоги до робітничих професій та методичні поради дітям і батькам з таких напрямків, як професійна освіта, професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація.

Найбільш поширеними профілями професійного навчання учнів з особливими потребами є, зокрема:

 • будівельні (маляр, штукатур, столяр, тесляр);

 • швейні (швачка, закрійник, кравець);

 • столяри;

 • сільськогосподарські (овочівник).

 • сфера побутового обслуговування (кулінар, працівник побутових комбінатів);

Випускники нашої школи навчаються в Смілянському професійно-технічному училищі №12, за спеціальністю «Маляр-штукатур»; в Черкаському професійно-технічному училищі ім. Г.Ф. Короленка, за спеціальностями: «Кравець», «Закрійник», «Швачка»; в Яреському професійно-технічному училищі №56 за спеціальністю «Повар-кондитер».

Добре організована робота методоб’єднання дає можливість учням досягти такого рівня психологічної, практичної й соціальної підготовки, який допомагає їм стати на шлях самостійного життя.

Отже, мета роботи методоб’єднання вчителів трудового навчання: допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки вчителів та  активізація їх творчого потенціалу.

55

11

22

3

Comments are closed