Методична робота

Одними з пріоритетних напрямків діяльності КЗ “Золотоніська спеціальна школа Черкаської обласної ради” є організація методичної роботи яка спрямована на підвищення професійної компетентності педагогів, тож науково-методична проблема «Формування ключових компетентностей учнів з особливими очвітніми потребами в умовах сучасних освітніх трансформацій».

Робота над проблемою стимулює педагогічний колектив до практичного втілення ідей та основних принципів індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу. Рівень майстерності педагогів школи підвищується за рахунок налагодженої системи методичної роботи в навчальному закладі. Адже, однією із складових професійної діяльності педагогів є методична робота.

Удосконалення науково-методичної роботи, підвищення її ефективності проводиться шляхом надання адресної допомоги педагогічним працівникам на основі аналізу результативності їхньої діяльності та діагностування педагогічної майстерності.

Методична робота у спеціальній школі – один із напрямків роботи щодо підвищення фахового рівня педагогів, якості навчання та виховання дітей з вадами психофізичного розвитку. У сучасній літературі та практиці частіше вживається термін «науково-методична робота», щоб наголосити на необхідності зв’язку науки з практикою і підкреслити недоцільність їх окремого існування.

Пріоритетними завданнями методичної роботи в нашому навчальному закладі заступник з навчальної роботи вважає:

 • вивчення педагогами державних та нормативних документів про загальну і спеціальну освіту в Україні; інструктивно-методичних документів органів освіти;

 • ознайомлення із теоретичними і практичними досягненнями загальної педагогіки і психології;

 • надання педагогам інформації про результати наукових досліджень і передового педагогічного досвіду в галузі навчання і виховання дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку;

 • вивчення вчителями і вихователями чинних вдосконалених навчальних планів і програм, підручників і посібників, що поглиблюють зміст методичної роботи;

 • ознайомлення із інноваційними педагогічними технологіями загальної та спеціальної освіти;

 • ознайомлення із застосуванням варіативних методів навчально-корекційної і корекційно-виховної роботи;

 • постійний аналіз колекційного навчально-виховного процесу з метою систематичності науково-методичної роботи, визначення її змісту та постійного удосконалення;

 • надання дієвої допомоги педагогам в удосконаленні їх професійної підготовки відповідно до фахового рівня.

Ефективність організації науково-методичної роботи визначає чітке планування форм і змісту роботи, результативність підготовлених та проведених заходів. Центром методичної роботи в школі є методичний кабінет. Він має нормативні документи, методичні матеріали педагогічних працівників, які систематизовані і доступні для постійного використання. Створено банк педагогічного досвіду, який дає можливість ефективно проводити педагогічні заходи. Є науково-методична, інформаційна, довідкова, науково-популярна література, література з питань педагогіки і психології, педагогічна преса, технічні засоби навчання, аудіотехніка. До послуг педагогів нашої школи близько двадцяти періодичних видань з проблем педагогіки, психології, корекційної освіти тощо.

Методичний підрозділ

Керівник

Методична рада

Заступник з НР

МО учителів природничо-математичного циклу

Вчитель математики

МО учителів трудового навчання

Вчитель трудового навчання

МО учителів української мови, літератури та логопеда

Вчитель мови

МО класних керівників

Заступник ВР

МО вихователів

Вихователь

МО учителів початкових класів

Вчитель початкових класів

Психолого – педагогічного семінару

Практичний психолог

Динамічна група з проблем адаптації п’ятикласників

Практичний психолог

Творче обєднання «Крок»

Педагог-організатор

Центр методичної роботи школи – методична рада

При методичному кабінеті працює методична рада, до складу якої входять:

 • голова методичної ради – заступник директора з навчальної роботи;

 • заступник голови – заступник директора з виховної роботи;

 • секретар методичної ради – вчитель-дефектолог.

Членами ради є:

 • керівник м/о вчителів природничо-математичного циклу;

 • керівник м/о вчителів початкових класів;

 • керівник м/о вчителів трудового навчання;

 • керівник м/о вчителів української мови та логопеда;

 • керівник м/о вихователів;

 • практичний психолог, керівник психолого-педагогічного семінару;

 • бібліотекар.

На засіданнях методичної ради обговорюються і обираються варіанти змісту освіти (навчальні плани, програми, підручники тощо), форми і методи навчально-виховного процесу та способи їх реалізації. В компетенції методичної ради – організація роботи з підвищення кваліфікації та майстерності педагогічних кадрів, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки і передового педагогічного досвіду.

п/п

Зміст

Відповідальні

Примітка

1.

Підсумки роботи методичної ради за минулий навчальний рік.

Заступник директора з НР

2.

Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на наступний навчальний рік.

Заступник директора з НР

3.

Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

Заступник директора з НР

4.

Обговорення і затвердження планів роботи шкільних м/о та психолого-педагогічного семінару на наступний навчальний рік.

Керівники м/о, ППС

5.

Затвердження плану проведення предметних тижнів у навчальному році.

Заступник директора з НР

6.

Обговорення навчальних програм з базових дисциплін, рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів.

Заступник директора з НР

7.

Організація роботи Школи молодого вчителя.

Заступник директора з НР

8.

Ознайомлення з нормативними документи з питань організації навчально-виховного процесу.

Заступник директора з НР

9.

Огляд новинок методичної літератури.

Бібліотекар

п/п

Зміст

Відповідальні

Примітка

1.

Про участь педагогічного колективу у виставці передового педагогічного досвіду «Освіта Черкащини».

Заступник директора з НР

2.

Затвердження плану підготовки та проведення атестації педагогічними працівниками школи.

Заступник директора з НР

3.

Організація взаємовідвідування уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку.

Заступник директора з НР

4.

Про організацію та проведення шкільної олімпіади з трудового навчання серед учнів 8-10 класів.

Заступник директора з НР

5.

Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Бібліотекар

6.

Про організацію та проведення місячника педагогічної майстерності у закладі.

Заступник директора з НР

п/п

Зміст

Відповідальні

Примітка

1.

Гурткова та позакласна робота з предметів.

Члени ради

2.

Самоосвіта учителів школи.

Керівники м/о

3.

Методичні рекомендації щодо випуску друкованої продукції педагогами школи.

Заступник директора з НР

4.

Урок – як основна форма організації навчання в спеціальній школі.

Заступник директора з НР

5.

Про стан підписки періодичних фахових видань.

Бібліотекар

п/п

Зміст

Відповідальні

Примітка

1.

Робота з молодими педагогами.

Заступник директора з НР

2.

Аналіз проведення шкільної олімпіади з трудового навчання серед учнів 8-10 класів.

Заступник директора з НР

3.

Про підсумки проведення місячника педагогічної майстерності у закладі.

Керівники м/о

4.

Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація у навчально-виховному процесі.

Заступник директора з НР

5.

Огляд методичної літератури.

Бібліотекар

п/п

Зміст

Відповідальні

Примітка

1.

Результати чергової атестації педагогів школи та підсумки курсової перепідготовки.

Заступник директора з НР

2.

Діяльність роботи шкільних м/о, психолого-педагогічного семінару щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога.

Керівники м/о, керівник ППС

3.

Стан проведення предметних тижнів.

Керівники м/о

4.

Виконання наказу про методичну роботу в школі.

Заступник директора з НР

5.

Інформаційні зведення з періодичної преси, методичних видань.

Бібліотекар

6.

Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

Члени методичної ради

Comments are closed