Методоб’єднання вчителів початкових класів

Методичне об’єднання вчителів початкових класів та музики

Тема: Ігрові технології та корекційна спрямованість на уроках в спеціальній школі

Мета методичного об’єднання

  • виявити і розвивати творчий потенціал особистості педагога;
  • створити належні умови для постійного професійного зростання вчителів, їх загальної і духовної культури;
  • удосконалення методичної майстерності вчителя, спроможного компетентно виховувати в учнів національну свідомість як запоруку соціалізації особистості молодшого школяра в сучасних умовах розвитку суспільства.

Тематика засідань методичного об’єднання вчителів початкових класів:

Зміст Термін виконання
1. Засідання «круглого столу» з методичних питань Серпень
2. Корекційна робота на уроках в початкових класах Жовтень
3. Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та читання Січень
4. Індивідуально – групова робота з учнями початкових класів Березень

На І засіданні розглянуті питання:

1.Аналіз роботи методоб’єднання  вчителів початкових класів та музики за 2016 – 2017 рік та завдання на 2017 – 2018 навчальний рік.

2.Обговорення і затвердження роботи методоб’єднання на 2017 – 2018 н. р.

3.Засідання «круглого столу» з методичних питань.

4.Обговорення навчальних програм, підручників (за предметами) .

5.Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури

6.Опрацювання вимог щодо ведення класного журналу 1-4 класів

7.Обговорення результатів моніторингу навчальних досягнень учнів 3,4 класів за 2016 – 2017 рік.

8. Розподіл доручень між членами методоб’єднання.

На засіданні виступили: Гевці Л.П., Черниш В.І., Локоть Ю.В.,  Підвальна І.О.

На ІІ засіданні розглянуті питання:

Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури.

  1. Доповідь: «Використання мультимедійних засобів навчання в початкових класах».
  2. Доповідь: «Труднощі при оволодінні навичками читання і корекційна робота по їх подоланню».
  3. Доповідь: «Корекційно – розвиваюче значення уроків ритміки для дітей з вадами інтелекту».

На засіданні виступили: Черниш В.І., Локоть Ю.В.,  Підвальна І.О.

Comments are closed