Методоб’єднання вихователів

Школа – це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. А. Барбюс

Девіз: ” Кожна дитина – особистість”

Проблема за якою працює методичне  об’єднання вихователів:

«Застосування інтерактивних методів роботи у вихованні та підготовка дітей з особливими потребами до інтеграції в суспільстві.»

 Мета та завдання методичного об’єднання

Головною метою роботи методичного об’єднання є:

– становлення та розвиток життєвих компетентностей вихованців, свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших;
– створення необхідних умов для розвитку творчих здібностей та формування особистості дитини;
– стимулювання пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності учнів, необхідної для формування, застосування та здобуття досвіду їх успішної подальшої адаптації у соціумі.

Завдання методичного об`єднання:

– залучення вихователів до інноваційної, пошукової діяльності;
– впровадження нетрадиційних методик, сучасних інтерактивних методів;
– використання у виховному процесі новітньо-оздоровчих технологій;
– удосконалення педагогічної майстерності: постійний обмін досвідом, розвиток творчої ініціативи педагогів, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів в практику роботи та впровадження в роботу кращого педагогічного досвіду;
– систематичне ознайомлення з новинками методичної літератури.

Пріоритетні напрямки в роботі:

– створення сприятливих умов для розвитку та саморозвитку кожної особистості;
– застосування особистісно зорієнтованих педагогічних технологій: попередження асоціативної поведінки, профілактика шкідливих звичок;
· впровадження інноваційних ефективних методів виховання, залучення молоді та батьків до практичної реалізації розвитку в умовах сучасного розвитку суспільства;
· створення “банку інформації” з проблеми формування креативної особистості шляхом організації відносин “Людина – Суспільство”.

Для досягнення поставленої мети вихователі спираються на загальнолюдські цінності, такі, як: Людина, Сім’я, Батьківщина, творчість.

Весь навчально-виховний процес спрямований на те, щоб допомогти дітям здобути потрібні знання та вміння, навчити застосовувати їх у майбутньому житті.

Вихователі систематизують пізнання світу дитини, вчать думати, стимулюють інтерес до оточуючого, відкриваючи дітям якомога більший потік інформації з життя, підтримують допитливість, розвивають спостережливість, творчі здібності, нахили.

Тематика засідань методичного об’єднання
вихователів на 201
7-2018 н.р.

Засідання 1

 (серпень 2017р.)

1. Аналіз роботи методоб`єднання в 2016-17 н.р.

2. Визначення основних напрямків методичної роботи на новий навчальний рік

3.Методичні рекомендації щодо ведення шкільної документації вихователями школи-інтернату.

4.Огляд  новинок методичної, педагогічної літератури.

5.Різне.

 Засідання 2.

  (кінець жовтня)

Форма проведення: круглий стіл.

І. Інформаційна частина.

Виступ: «Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами. Методичні рекомендації.» Смірнова Т. В.

ІІ. Теоретична частина

1. Ознайомлення з типовою інструкцією першочергових дій персоналу і посадових осіб підприємств,установ та організацій у разі загрози виникнення терористичних або диверсійних актів.- Недашковська Т. П.

2. Доповідь: «Забезпечення ефективного педагогічного супроводу сім’ї в сучасному навчальному закладі» – Березенко О. М.

ІІІ. Практична частина.

Представлення портфоліо вихователів, що атестуються,  методичні та практичні  матеріали.

 Засідання 3.

(січень 2018р.)

І. Інформаційна частина.

Виступ: « Зовнішня і внутрішня культура. Як я виховую її в своїх  учнів», Марченко Л. М.

ІІ. Теоретична частина.

Методика роботи з учнями спеціальної школи: корекційна спрямованість дидактичної гри – Голоднюк У. М.

ІІІ. Практична частина.

Майстерня «Все, що робиться з любов’ю і разом з дітьми, приречено на успіх» – Сомова Л. В.

Засідання 4.

(березень  2018р.)

 

І. Інформаційна частина.

Виступ: «Як зростати здоровими. Вчимося жити, а не виживати», Литвиненко Ю. О.

ІІ.  Теоретична  частина.

Доповідь: «Профорієнтаційна робота з учнями» – Тіщенко С. В.

ІІІ. Практична частина.

Розробка практичних порад: «Допомога батькам у вихованні свідомого громадянина держави», – Мозгова В. І.

 

 

Comments are closed