Публічна інформація

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII  Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавст

кошторис 2020

баланс 2020

власний капітал 2019

звіт 2м 2019

рух грошових коштів 2019

фінансовий звіт 2019

Звіти 2018

Кошторис 2019

Реєстр активів 2018

Кошторис і звіти IIIk_2017

Благодійні 2017

Звіти 2017

Кошторис 2018

Наказ №318 від 01.08.2018р

 

Comments are closed