Психолог школи

Дуже важко зрозуміти душу дитини. Дитинство – період найбільш інтенсивного розвитку людини. Цей розвиток здійснюється у вигляді якісних перетворень в психіці дитини. Ще важче зрозуміти душу хворої дитини.

Виховання і навчання розумово відсталих дітей в спеціальних школах – гуманна, благородна справа. Без спеціального виховання і навчання ці діти могли б стати безпорадними, непристосованими до складних життєвих умов, членами суспільства. Школа дає дітям необхідні знання і уміння, сприяє подоланню або компенсації порушених психічних функцій, стимулює подальший психічний розвиток, допомагає стати повноцінними членами сім’ї і суспільства. Щоб справитися з такими важкими завданнями, педагог спеціальної школи повинен зрозуміти внутрішній світ дитини, його прагнення і реальні можливості. У цьому йому може допомогти шкільний психолог. Шкільний психолог – це перш за все людина, що знає і глибоко розуміє дитину, розбирається як в загальних закономірностях психологічного розвитку, так і у вікових його особливостях і індивідуальних варіантах. Разом з тим він повинен орієнтуватися і в психології дорослих, особливо в тих її сторонах, які визначають позицію, займану ними по відношенню до дитини. В основі роботи психолога з дітьми, що мають особливості розвитку, лежить необхідність забезпечити нормальний розвиток, запобігти і, наскільки це можливо, скоректувати виниклі відхилення.

Над розв’язанням цих питань працює наша соціально-психологічна служба. Соціальний педагог та психолог добре знають потреби кожної дитини, намагаються зрозуміти їх проблеми, відкрити душі для щирого спілкування, завоювати довіру дітей, готовність відкривати свій біль, виражати свої емоції, завжди вислухають їх, не засуджуючи і не критикуючи, поговорять, виявлять розуміння, дадуть можливість дитині показати свої відчуття: поплакати, якщо вона плаче, позлитися, якщо її розізлили, побоятися, якщо їй страшно. І лише після цього разом з дитиною будуть шукати конструктивний вихід з ситуації, відшукуватимуть ресурс, який необхідний для подолання труднощів, підбадьорять, підтримають, поділиться досвідом. Одній дитині достатньо простої розмови або можливості вилити почуття, що накопичилися, на допомогу іншому буде потрібно не один місяць щотижневих занять із залученням інших спеціалістів. Кожна проблема індивідуальна і не сприймає типових рішень, якими б очевидними вони не здавалися на перший погляд.

Від успішної роботи психолога залежать умови формування педагогічних завдань. Психолог може виявити причини неуспішності, розгальмованості або агресивності дітей. Потім робота ведеться з вчителями, вихователями, які працюють з дитиною та добре її знають, за необхідності – з батьками. Хто краще може розібратися в поведінці дітей, як не їх батьки? Успішна співпраця психолога, соціального педагога і батьків завжди приводить до потрібних результатів щодо поведінки дитини.

Основними напрямами діяльності психолога корекційної школи є:

– психодіагностична робота;

– корекційно-розвиваюча робота;

– консультативна робота;

– просвітницька;

– профілактична.

sps03

Рис. 1. Основні види діяльності психолога школи-інтернату

Діагностична робота проводиться з метою складання соціально-психологічного портрету вихованців; визначення шляхів і форм надання допомоги дитині, що зазнає труднощів у навчанні, спілкуванні, психічному самопочутті; обрання засобів і форм психологічного супроводу вихованців відповідно до властивих їм особливостей навчання і спілкування.

Враховуючи специфіку навчально-виховної діяльності спеціальної школи, основним напрямком роботи психолога є корекційно-розвивальна робота. Корекційно-розвивальна робота психолога з вихованцями школи орієнтована на пізнавальну, емоційно-особисту і соціальну сферу життя і самосвідомість дітей.

Психологом проводяться корекційно-розвивальні заняття з напрямків:

– корекція пізнавальної діяльності учнів;

– корекційно-відновлювальна робота з дітьми, що мають ознаки шкільної дезадаптації;

– корекційно-відновлювальна робота з «важкими» дітьми;

– корекційно-відновлювальна робота, спрямована на зняття психічного напруження та бар’єрів у спілкуванні;

– створення емоційного комфорту в класних колективах.

На протязі навчального року в школі працюють «групи розвитку», до складу яких входять відібрані на основі діагностування діти молодших класів. На заняттях «групи розвитку» проводиться робота по тренуванню дрібної моторики пальців, психічних процесів, пізнавальних здібностей молодших школярів.

Консультування в школі грає дуже важливу роль: кожен учень, будь-хто з батьків або педагог має право звернутися до психолога з проблемою, або просити про допомогу. Психологічне консультування і просвіта вихованців, педагогів і батьків проводиться в школі з метою створення умов для активного засвоєння і використання ними соціально-психологічних знань в процесі навчання, спілкування і особистісного розвитку дітей. Психолог проводить як індивідуальні, так і групові консультації з усіма учасниками освітнього процесу, як по особистому бажанню самого консультованого, так і за запитом.

Наступний вид роботи – профілактичний. Дізнавшись необхідні відомості про алкоголізм, наркоманію, куріння, СНІД багато дітей не тільки замислюються про ці явища і їх наслідки, але і намагаються досліджувати власні тенденції такого роду залежності і можливості для усунення їх першопричини. Профілактична робота направлена на розвиток особистості дитини, підвищення адаптивних можливостей особистості, профілактику відхилень у поведінці дітей школи, роботу з дітьми «групи ризику», роботу по подоланню шкідливих звичок, з проблеми «ВІЛ, СНІД. Інфекцій, що передаються статевим шляхом».

Коли виникають проблеми побудови товариських стосунків учнів з однокласниками чи з іншими учнями школи, психолог використовує таку форму роботи, як тренінг.

sps05

Проведення тренінгів – важлива і потрібна форма роботи психолога в школі. Тренінги можуть бути як тематичними, направленими на вирішення виниклих труднощів в класі, так і регулярними, такими, що ставлять за мету розвиток певних психологічних навичок: ефективного спілкування, підвищення рівня толерантності, зміцнення лідерських якостей і так далі. Для дітей підліткового віку тренінги або групова робота абсолютно необхідні, оскільки вони, як правило, допомагають вирішувати надважливі завдання: пошуків свого «Я», встановлення взаємин з навколишнім світом і розуміння витоків власної агресії, тривоги, страхів.

Багато питань та проблем є актуальними і для членів педагогічного колективу школи: вивчення учнівського складу спеціальної школи, особливості розвитку розумово відсталих дітей, побудова стосунків з учнями та колегами по роботі, педагогічне вигорання, адаптація новоприбулих та молодих педагогів до умов праці. Ці проблеми разом з психологом педагогічний колектив розглядає та вирішує під час засідань психолого-педагогічного семінару, засідань методичних об’єднань педагогів школи, педрад, «круглих столів», батьківських зборів. В роботі з педагогічним колективом використовуються різноманітні інноваційні методики, різні форми роботи, що дозволяє педагогам глибше пізнати себе та колег, розмовляти на «мові» дитячої гри, пізнати глибинні причини деяких своїх проблем.

sps04

Рис. 2. Форми роботи психолога в школі-інтернаті

Психолог має в своєму розпорядженні кабінет, оснащений різними предметами і матеріалами ігрової діяльності, комп’ютером, телевізором, оргтехнікою, має невеличку, але цікаву відеотеку. Для дітей молодшого віку зібрані різноманітні розвивальні іграшки, кубики, конструктори, пазли, пластилін. Для дітей середнього та старшого шкільного віку є настільні ігри, різноманітні матеріали для художньої роботи (такі як фарби, кольоровий картон або папір, старі журнали для створення колажів і ін.). Всі діти школи, без виключення, люблять відвідувати кабінет психолога.

Участь в загальношкільних проектах – важлива форма роботи для психолога, оскільки допомагає краще орієнтуватися в шкільному житті, дозволяє побачити і дітей, і педагогів в іншій, поза навчальній, обстановці, а також дає можливість самому з’явитися в новій ролі. До того ж психолог може внести свіжі ідеї до звичного ходу заходів, різноманітити їх, доповнити чимось своїм. Тому психолог намагається бути активним учасником шкільних тематичних тижнів, проводить тиждень психології в школі. Учасниками заходів під час проведення таких тижнів є учні всіх класів школи. Такі заходи приносять не тільки багато задоволення учасникам, але і багато користі, оскільки в процесі застосовується творчий підхід до вирішення проблем.

Comments are closed