Методична спільнота класних керівників

У своїй роботі методоб’єднання вчителів української мови, літератури та логопеда керується словами видатного класика Л. Толстого : «Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи й до учня, він – досконалий». Саме цієї досконалості прагне наше методичне об’єднання.

222

Методоб’єднання в своїй роботі використовує такі форми та методи розповсюдження педагогічного досвіду: виступи на педрадах, засіданнях шкільних та міських методичних об`єднань, семінарах , участь у конференціях, педагогічних читаннях та ін..

111

Щоб іти в ногу з часом і постійно задовольняти запити учнів, сучасний учитель не може залишитись на старих позиціях і зупинятися на досягнутому. Сьогодення від нього вимагає не тільки високої теоретичної підготовки й практичних умінь та навичок, які він передає учням, а й глибокого усвідомлення тих проблем, які стоять перед спеціальною школою : інтеграція особливої дитини в суспільство.

Тому на уроках та логопедичних заняттях вчителями особлива увага приділяється розвитку зв’язного мовлення, збагаченню активного словникового запасу, розвитку діалогічного мовлення, удосконаленню якостей читання, формуванню духовної культури школярів. Проводиться індивідуальна та диференційована робота зі слабкими учнями. Педагоги систематично знайомлять учнів з народними традиціями, культурою українського народу.

Методичне об’єднання вчителів української мови, літератури та логопеда працює над проблемою: «Застосування інтерактивних технологій на уроках української мови». Інтерактивні технології використовуються як засіб представлення знань і засіб навчання, які вдосконалюють процес викладання, підвищують його ефективність і якість, як інструмент пізнання навколишньої дійсності й самопізнання. Вищезгадані технології відкривають нові способи, надають широкі можливості для подальшої диференціації загального та професійного навчання, всебічної реалізації творчих, пошукових, особистісно зорієнтованих, комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності та мобільності.

Для вирішення даної проблеми перед методичним об’єднанням поставлені наступні завдання:

 1. здійснювати диференціацію та індивідуалізацію особистісно зорієнтованого підходу у навчально-виховному процесі.

 2. Створити сприятливі умови для адаптації дитини в соціумі.

 3. Формувати самостійність та стійкость розумової діяльності.

 4. Використовувати нові програми, підручники, новинки методичної літератури, фахових видань.

 5. Підвищувати фахову майстерноість вчителів через курси підвищення кваліфікації, практичні семінари, роботу творчої групи.

 6. Підвищувати рівня знань, умінь та навичок учнів з української мови та читання.

 7. Підвищувати ефективність навчально-виховного процесу на основі використання нових інтерактивних форм і методів навчання.

 8. Брати активну участь у виставках ППД, інтернет семінарах.

 9. Публікувати власні предметні розробки у фахових виданнях.

 10. Різнобічно розвивати індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків, здібностей, формування інтересів і потреб.

 11. Виховувати школяра як громадянина України.

 12. Формувати уміння і бажання вчитися.

 13. Виховувати в учнів розуміння ролі праці та умов їх життєвого і професіонального самоутвердження.

 14. Проводити предметні тижні, брати активну участь в засіданнях методоб’єднань, психолого-педагогічних семінарів, педагогічних рад.

Основні цілі роботи методичного об’єднання

Підвищення ефективності уроку шляхом використання інноваційних технологій.

Підвищення фахової майстерності вчителів;

Розвивати інтерес учнів до предмету (екскурсії, творчі роботи; нетрадиційні уроки);

Розвивати усне і писемне мовлення (участь у конкурсах читців, виставках).

Однією з форм методичної роботи у нашій школі є взаємовідвідування уроків педагогами та працівниками соціально-психологічної служби. Це дає змогу поділитись практичним досвідом з колеами, адже краще один раз побочити ніж 100 разів почути.

Comments are closed

 • Схожі публікації